TURKFER bitkilerin verimini ve kalitesini , çevreye düşük bir etki ile iyileştirmeyi amaçlayan yenilikçi
beslenme özellikleri elde etmek için araştırmalar yürütmektedir. Yeni formülasyonlar üretmek için
kullanılan ham maddelerin seçimi ve karakterizasyonu, ürün laboratuarı tarafından gerçekleştirilir ve
burada bitki metabolizması için yararlı besin maddeleri ve diğer maddelerin sentezi ve birleştirilmesi
için yeni sistemler araştırılır.