Yeni ürünlerin geliştirilmesi ve imalatı aşamalarında TURKFER , yeni teknolojilerin ve üretim
yöntemlerinin, eko-sistem üzerinde düşük bir etki ile sürdürülebilir tarıma göre geliştirildiğinden emin
olarak çevresel konulara özel önem verir.