”TURKFER”  bitkilerin  verim ve kalitesini , çevreye düşük bir etki ile iyileştirmeyi amaçlayan yenilikçi beslenme özellikleri elde etmek için araştırmalar yürütmektedir. Yeni formülasyonlar üretmek için kullanılan ham maddelerin seçimi ve karakterizasyonu, ürün laboratuarı tarafından gerçekleştirilir ve burada bitki metabolizması için yararlı besin maddeleri ve diğer maddelerin sentezi ve birleştirilmesi için yeni sistemler araştırılır.