” TURKFER ” ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminde  , yeni teknolojilerin ve üretim yöntemlerinin, eko-sistem üzerinde düşük bir etki ile sürdürülebilir tarıma göre geliştirildiğinden emin olarak  doğa ve çevreye uyumludur.