BADE’S 13.40.13+Me

BADE’S ®   NPK ürünleri 15 yıllık üretim,arazi gözlemleri, birebir çiftçilerden alınan sonuçlar, tarımsal araştırmalar ve temelinde geliştirilmiştir.

BADE’S ®  NPK ürünleri suda hızlı çözünen, yüksek kalitede ham madde, şelatlı mikro elementler,özel katkı maddeleri ile birlikte ,ince öğütülmüş kristal toz yapıdadır.

BADE’S ®   NPK ürünleri çeşitli ürün grupları için özel olarak geliştirilmiş formülasyonlara sahiptir.İyi bir başlangıç,gelişim,etkin alım, kalite,verim,erkencilik ,kolay kullanım ,zaman kazanım sağlar ve maliyeti düşürür. Her bir formülasyon;bitkilerin yetiştirme dönemlerinde sınırlı kök alanında,çevresel faktörler,stres koşullarında uygun besin ortamı sunan ,ideal bir gübreleme esasına dayanır. Toprak ve sulama suyunu fertigasyon boyunca uygun hale getirir, profesyonel sonuçlar almanızı sağlar.

BADE’S®  NPKürünleri ; TURKFER® kalite güvencesi altındadır. Çevreci , alımı arttırırken kayıp ve ötrofikasyonu azaltır.Satışa sunulan her ürün Avrupa Topluluğu Gübre Yönetmeliği ölçütlerine uygundur..

 

Açıklama

 ETKİNLİK

 

 

BADE’S ®  NPK    13.40.13+Me

Suda çözünebilen yüksek oranda fosfor(P) eşit miktarda azot(N), potasyum(P), yeterli miktarda ve mikro element bulunan bir üründür.

 Klor (Cl), Sodyum (Na),Kalsıyum(Ca) ve ağır metaller içermez.

İçerdiği mikro elementler EDTA şelatlıdır.

Yetiştirme ortamının ph’sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.

Azot içeriği hem kolay (nitrat) hem de yavaş alınacak formda (Amonyum ve Üre)dir.

Geniş formül opsiyonlarına sahiptir.

Formülasyonun fizyolojik asidik tepkisi, bitki besin maddelerinin yüksek asimilasyonunu sağlar.

Damlama sulama sistemi ile örtü altı ve açık alanlarda kullanılabilir, yapraktan da uygulanabilen bir gübredir.

 

 

FAYDA

♦ İçeriğinde yüksek oranda bulunan fosfor(P) ve eşit oranda bulunan azot(N),potas(K) bitkinin vejetatif gelişimini güçlendirir, , çimlenme ve tohum oluşumunu hızlandırır,kök gelişimini teşvik eder, eş zamanlı büyüme, yeni hücre oluşumunu, son ürünün iyi çıkmasına yardımcı olur ve kaliteli verim sağlar.

Bor, Bakır, Demir, Molibden, Mangan ve Çinko gibi iz elementler, bitkinin  biyolojik fonksiyonları  döllenme, fotosentez ve meristematik gelişmeyi hızlandırarak dengeli vejetatif gelişim, optimal meyve büyüme ve kaliteli ürünler almayı  sağlar.

Bitkilerin yaşamlarının her aşamasına uygundur ve bitkilerin genel besin maddelerine olan ihtiyacını giderir.

♦ Olumsuz şartlar altında fark edilebilen olumlu değişiklikler ve hastalıklara karşı direnci arttırır.

 

 

BİLEŞİM

TOPLAM N.P205.K20 N % N-NO3 % N-NH4 % N-NH2 % N.Org % P2O5 % K20% MgO% SO3%
BADE’S 13.40.13+ME 13 6,9 6,21 40 13
MİKRO ELEMENTLER B Cu Fe Mn Mo Zn
EDTA ŞELATLI 0.01 0.006 0.04 0.04 0.001 0.04

 

İçerik isteğe göre hazırlanabilir.

 

 

UYGULAMA YÖNTEMİ

Damlama sulama yöntemi ile uygulanabilir.

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Suda çözünürlük 20 °C g/lt Ph Ec Renk Biçim
Kırmızı

 

KULLANIM ŞEKLİ

İklim ve çevre şartları, ,toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri ,bitki çeşidi, su miktarı,uygulama zamanı gibi faktörlere bağlı olarak kullanım dozajları değişiklik göstermektedir.Konsantre bir çözelti için % 10-15 aralığını geçmemek gerekir.

 

 

UYGULAMA ZAMANI VE KULLANIM DOZU

Uygulama zamanı 1000 lt su ile uygulanan miktar Toplam uygulama miktarı
2-3  gün ara ile 0,5 kg/1000 lt su Açık tarlada 60kg/ha
10-15 gün ara ile 1-2 kg/1000 lt su Kapalı serada 8-12g/m2

 

 

ÖNERİ

BADE’S®  13.40.13+ME ile birlikte BADE’S® Primo kullanılmasını öneririz.

 

 

PAKETLEME

1 Kg , 5 Kg , 10 Kg , 25 Kg , 1000Kg

 

 

UYUMLULUK
 Ön karışılabilirlik testlerinin uygulanmasını öneririz.

 

 

DEPOLAMA

Serin kuru bir yerde ,güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

 

 

UYARI

Üretici  firma,tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.Hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Daha fazla bilgi için Ürün geliştirme departmanımızı arayınız..